Slimme energiemonitoring voor Guislain

Hoe maak je een complexe en organisch gegroeide site met heel diverse gebouwen klaar voor de energietransitie? Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent nam Wattson als consultant onder de arm om daar klaarheid in te scheppen. De uitrol van een slimme energiemonitoring leidde alvast tot een doordachte renovatiestrategie.

Guislain COR09757 overleg
Klant
Broeders van Liefde
Sector
Zorg, Monitoring
Locatie
Gent
Technieken
energiemonitoring EGW, PV
CAPEX
215.000 euro
Jaarlijkse CO₂ besparing
38 ton

Wattson ondersteunt het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent bij een hele reeks energie-uitdagingen. Het P.C. ligt op een complexe en uitgestrekte site met heel diverse gebouwen en meerdere stookplaatsen die vanuit slechts enkele EAN-tellers worden bevoorraad. Daardoor had de facilitaire dienst onvoldoende informatie om te kunnen bepalen welke knelpunten het meest dringend moesten worden aangepakt en wat daarentegen nog wel even kon wachten.

Gelukkig maakte de slimme energiemonitoring (voor water, elektriciteit en aardgas) die Wattson in elk afzonderlijk gebouw uitrolde veel duidelijk. Het P.C. Dr. Guislain kreeg eindelijk een helder beeld van het verbruik per gebouw. En dat liet dan weer toe om gefundeerde investeringsbeslissingen te nemen en de relatief beperkte financiële middelen optimaal in te zetten.

In de praktijk gaat Wattson vooral na hoe het Psychiatrisch Centrum via de productie van zonne-energie maximaal zelf kan instaan voor zijn elektriciteitsbehoefte. Jaar na jaar bekijken we samen welke daken en aansluitingen het meest geschikt zijn om een nieuw zonneproject op te starten. Intussen hebben we voor het P.C. Dr. Guislain al 198 kWp ontwikkeld en zit er nog 145 kWp in de pijplijn. Daarnaast bereiden we de stookplaatsen van de site onder meer ook voor op de komst van warmtepompen .

We zijn zeer blij met onze keuze voor Wattson. Toen we hen vroegen hoe we ons energieverbruik konden verminderen, hadden de experts al snel een goed zicht op ons gebouwenpatrimonium. Inmiddels hebben we samen een aantal projecten tot een goed einde gebracht. Wattson stond daarbij telkens in voor de coördinatie en opvolging. Zo is er tussen ons een sterke vertrouwensband gegroeid. Wattson speelt kort op de bal, houdt zich altijd aan de planning en communiceert helder over de volgende stappen en de verwachte resultaten.

Davy Ysebaert Stafmedewerker facilitaire dienst P.C. Dr. Guislain
Wattson 10
Zin in Wattson?

Heb je één of meer gebouwen die toe zijn aan een grondige energierenovatie? Wil je graag ontdekken welke oplossingen en technieken voor jouw specifieke situatie mogelijk zijn? We bekijken graag samen wat Wattson voor jou kan betekenen.

Let's talk