De kracht van Wattson?

We doen wat we zeggen: de vooropgestelde energiebesparingen worden ook écht gehaald.

Wattson 1

Wattson is een ESCO of Energy Service Company: wij bundelen de studie, uitvoering, financiering (indien nodig) én opvolging van energiebesparende maatregelen in gebouwen tot één dienstenpakket op maat.

We focussen op klanten met een hoge energiefactuur en/of meerdere gebouwen. Die bewuste keuze stelt ons in staat om een hele reeks van technieken te combineren: we moeten ons niet beperken tot quick wins die gegarandeerd een hoog financieel rendement opleveren en kunnen ook minder evidente oplossingen realiseren. Bovendien kunnen we zo de risico’s spreiden en scherpe prijzen bedingen bij onze installateurs.

Een typisch Wattson-project bestaat uit 4 fases

1 We analyseren
Wattson 16

We maken een grondige studie van de huidige energiesituatie van jouw gebouw(en) en identificeren de energiebesparende maatregelen met potentieel. We zetten in op volgende domeinen:

  • Gebouwisolatie en vernieuwing van glas of ramen
  • Optimalisatie van verwarming, ventilatie en koeling met integratie van warmtepomp, warmtekrachtkoppeling of zonneboiler
  • Zonnepanelen in combinatie met batterijen en laadpalen
  • Relighting of relamping
  • Waterbesparing

We berekenen voor elke mogelijke maatregel de kosten en opbrengsten. Dat resulteert in een high-level Business Case.

2 We organiseren
Wattson 7

Ga je akkoord met onze basisanalyse, dan werken we een gedetailleerd technisch en financieel uitvoeringsplan uit. We zoeken voor elk deelproject de meest geschikte aannemer en leggen alle afspraken contractueel vast. Zo komen we tot een finale Business Case.

3 We superviseren
Wattson 3

We bewaren in de werffase op elk moment het overzicht over de werken. Met een strikt projectmanagement houden we timing, scope en budget nauwlettend in het oog. We bewaken de kwaliteit van de uitvoering en sturen indien nodig bij. We houden daarbij de gebruikers en eigenaar van de gebouwen permanent op de hoogte. Tot slot zorgen we dat de installaties technisch volledig in orde zijn en nemen we er ook de administratieve afhandeling bij. Dat alles volgens onze filosofie van maximale ontzorging.

4 We beheren
Wattson 4

We blijven na de oplevering nog zeker 2 jaar aan boord. Als we zelf instaan voor de financiering, gaat het zelfs sowieso om een periode van minstens 10 jaar. Ongeacht de duur zoeken we onophoudelijk naar verdere optimalisaties en een nog beter evenwicht tussen energiebesparing en comfort. Het is voor ons een no-brainer dat we bewoners en gebruikers daarbij continu blijven sensibiliseren.

De energiebesparingsgarantie van Wattson?
Je betaalt in functie van het resultaat.

You pay for what you get. We werken de Business Case samen met jou uit en streven ernaar om die voor jou cashflow neutraal te maken. Concreet: in principe worden de kosten van het renovatieprogramma gedekt door de besparingen op je energiefactuur. Al houden we klanten die méér willen investeren dan ze op basis van de energiebesparing kunnen terugverdienen uiteraard niet tegen, integendeel zelfs.

De financiering van de investeringen is voor Wattson een middel en geen doel op zich. Je kan die dus gerust op jou nemen. Wij vinden het vooral belangrijk dat we de energiebesparingen uit de Business Case effectief kunnen realiseren.

Heb je nog vragen over de Wattson-aanpak?

Neem dan zeker een kijkje op onze FAQ-pagina.

Boeverbos COR05833 monitoring
Wattson 6
Spreekt onze aanpak jou aan?

Heb je één of meer gebouwen die toe zijn aan een grondige energierenovatie? Wil je graag ontdekken welke oplossingen en technieken voor jouw specifieke situatie mogelijk zijn? We bekijken graag samen wat Wattson voor jou kan betekenen.

Let's talk