Wattson maakt sinds 2016 gebouwen futureproof

Wattson is een ESCO of Energy Service Company: wij realiseren sinds 2016 duurzame energiebesparingen in gebouwen. Momenteel is Wattson actief op meer dan 250 locaties in heel België, goed voor meer dan 40 miljoen euro aan maatregelen. We hebben lopende projecten in onder meer woonzorgcentra, maatwerkbedrijven, scholen, cultuurcentra, gemeentehuizen en retailparken.

Guislain COR09757 overleg

Waar Wattson voor staat

Wattson 27
Wattson 8
1 Wij hebben een passie voor energiebesparing en duurzame energie

Onze gezamenlijke overtuiging dat het dringend anders moet, is wat ons drijft. We maken ons ernstige zorgen over de klimaatverandering en willen ons steentje bijdragen tot een duurzame en blijvende energieomslag.

2 Wij zijn oplossingsgericht

We doen wat we zeggen en laten onze klanten graag voelen hoeveel goesting we hebben om samen met hen op zoek te gaan naar de beste oplossing voor hun energievraagstuk. Gefundeerd advies leveren is daarbij slechts de eerste stap. Via advies, uitvoering en opvolging tonen we aan dat de vooropgestelde maatregelen echt effectief zijn.

3 Wij zweren bij een menselijke benadering

Wij vinden het belangrijk om dicht bij onze klanten te staan. Wij houden van een persoonlijke aanpak en houden rekening met hun specifieke wensen en noden.

4 Wij zijn transparant

Open communicatie is voor ons de basis van een langdurige en constructieve vertrouwensrelatie. Met onze klanten, met installateurs en met onderhoudspartners. En uiteraard ook onderling tussen de Wattson-collega’s.

5 Wij zijn coöperatief

Wattson is de spin in het web, die de verschillende partijen in een project via ragfijne maar stevige draadjes met elkaar verbindt. Bij alles wat we ondernemen, staat een goede samenwerking centraal. Ook binnen Wattson streven we steeds naar de grootst mogelijke complementariteit.

Wattson 17
Test caption

Waar willen we naartoe?

Wattson bouwt actief mee aan een wereld die tegen 2050 volledig klimaatneutraal is. We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om elk jaar opnieuw de CO2-uitstoot verder te verlagen. Voor gebouwen betekent dit dat we resoluut inzetten op energie-efficiëntie en de resterende energievraag maximaal invullen met hernieuwbare bronnen.

Achter Wattson staan vier solide en complementaire partijen

Onze partners zijn stuk voor stuk overtuigd van de noodzaak om snel en doeltreffend de omslag te maken naar een duurzamer energiegebruik.

De investeringsmaatschappij van Piet Colruyt zet haar schouders onder bedrijven en projecten met een grote maatschappelijke impact. Wattson is er daar dus één van.

Met haar deelname in Wattson wil ParticipatieMaatschappij Vlaanderen de drempels verlagen voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Te weinig ondernemingen hebben die stap namelijk al gezet.

Als consultancy- en softwarebedrijf heeft 3E meer dan 20 jaar ervaring in projecten en softwareapplicaties in het domein van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Bovendien is Wattson destijds in de schoot van 3E ontstaan. Omgekeerd gebruiken we bij Wattson een aantal hoogtechnologische applicaties van 3E, waaronder SynaptiQ.

Ons team is onvervangbaar. Daarom krijgen onze medewerkers de kans om via een ESOP (Employee Stock Option Plan) zelf financieel in Wattson te participeren en ook de vruchten te plukken.

Wattson 10
Zin in Wattson?

Heb je één of meer gebouwen die toe zijn aan een grondige energierenovatie? Wil je graag ontdekken welke oplossingen en technieken voor jouw specifieke situatie mogelijk zijn? We bekijken graag samen wat Wattson voor jou kan betekenen.

Let's talk