Sint-Lodewijkscollege Brugge klaar voor een duurzame toekomst

Het Sint-Lodewijkscollege Brugge gunde in het voorjaar van 2023 een onderhouds- en energie-prestatiecontract (OEPC) aan Veolia, met Wattson als onderaannemer voor de energiebesparingsexpertise. De totale investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie bedragen samen ruim 650.000 euro.

SLC DJI 0004 bovenaanzicht
Klant
VZW Sint-Lodewijk Brugge
Sector
OEPC, Onderwijs
Locatie
Brugge (Sint-Andries), West-Vlaanderen
Bruto vloeroppervlakte
20.000 m²
Technieken
PV, HVAC, relighting, laadpalen
CAPEX
657.000 euro
Jaarlijkse CO₂ besparing
110 ton (schatting)

De werken gingen in april 2023 van start en worden nog voor het einde van het jaar afgerond. Op twee daken van het Sint-Lodewijkscollege Brugge komen er zonnepanelen, met een totaal vermogen van 191 kWp. Daarnaast vernieuwen we de oude gasketels (met voorafgaande asbestverwijdering) en investeert het schoolbestuur in relighting met aanwezigheidsdetectie en in laadpalen.

Veolia (HVAC) en Wattson (PV, laadpalen en relighting) volgen de werkzaamheden van aannemers en installateurs op en garanderen een kwalitatieve oplevering. Volgens de prognoses van Wattson zal de energiefactuur daarna met ongeveer 30% dalen: gemiddeld 36% voor elektriciteit en 17% voor gas. De CO2-uitstoot zal met 26% verminderen: dat komt neer op een ecowinst van ongeveer 110 ton per jaar.

Veolia zal gedurende de looptijd van het contract (15 jaar) instaan voor het onderhoud van de installaties. Wattson neemt tijdens die hele periode de continue monitoring van de energieprestaties en het energiebeheer voor zijn rekening. We doen daarvoor een beroep op gebouwbeheersystemen van Priva die niet alleen controlesignalen opnemen maar ook specifieke energieverbruiksdata van gas- , warmte- en elektriciteitsmeters registreren. Alle datastromen worden gecentraliseerd in het monitoringsplatform Opinum Data Hub.

Eenmaal per jaar zal Wattson een gedetailleerde afrekening van de energiebesparingen opmaken. Daarnaast gaan we de gebruikers van deze gebouwen sensibiliseren om blijvend in te zetten op een maximale energiekostenbesparing.

Bij Wattson hadden we heel sterk het gevoel dat jullie doordrongen zijn van het energievraagstuk en hoe jullie dit kunnen vertalen voor onze school. Het dossier was ook zeer sterk uitgewerkt en behandelde verschillende potentiële oplossingen. Doorheen het proces ervaarden wij sterk de ‘goesting’ van Wattson om met het Sint-Lodewijkscollege in zee te gaan.

Bert Vandenberghe Directeur Sint-Lodewijkscollege
Wattson 10
Zin in Wattson?

Heb je één of meer gebouwen die toe zijn aan een grondige energierenovatie? Wil je graag ontdekken welke oplossingen en technieken voor jouw specifieke situatie mogelijk zijn? We bekijken graag samen wat Wattson voor jou kan betekenen.

Let's talk